menu
pl

Hotel Tatra *** koncepcja

inwestor:
Prywatny
rok powstania:
2010

Hotel zlokalizowany na Cyrli w miejscu zdewastowanego ośrodka wczasowego, na rozległej działce ze wspaniałym widokiem  na Tatry.
Korzystna dla inwestora decyzja o warunkach zabudowy stała się podstawą do opracowania projektu stosunkowo dużego (jak na tę lokalizację) hotelu.
Projekt Studia 51 zakładał ukształtowanie i usytuowanie hotelu w sposób minimalizują-cy jego oddziaływanie na krajobraz i minimalizację dysproporcji pomiędzy skalą projektowanego obiektu względem istniejącej sąsiedniej zabudowy. Zakładano minimalizację bryły frontowej, realizację wydłużonego prostopadłego skrzydła w głębi działki i bardzo poważną niwelacji terenu w celu obniżenia wysokości obiektu względem sąsiadującej zabudowy i poziomu ulicy dojazdowej.
Od strony frontu zaprojektowano mocno przeszklone skrzydło, mieszczące hall wejściowy, sale restauracyjne, konferencyjne i klubowe, a w przyziemiu zespół rekreacyj-no-rozrywkowy z kręgielnią.
W prostopadłym skrzydle, usytuowanym w głębi działki przewidziano część noclegową z oknami i balkonami, zwróconymi na południowy zachód na szeroką panoramą Tatr. W przyziemiu tego skrzydła zlokalizowano zespół balneologiczny, niewielki parking, a na północnym krańcu ciągnącą się przez wszystkie kondygnacje ściankę wspinaczkową.
Kształtując architekturę obiektu nawiązaliśmy do rozwiązań regionalnych w zakresie formy, detalu i zastosowanych materiałów. Tradycyjne wzorce zostały jednak przetworzone w celu ich dostosowania do całkowicie innej skali obiektu oraz do współczesnych technologii i potrzeb użytkowych.
Zagospodarowanie terenu objęło zminimalizowany podjazd od frontu z zatoką autobusową i sporą ilością zieleni, usytuowany od strony północno-wschodniej dojazd do zaplecza, parking. W ramach terenów biologicznie czynnych wprowadzono zieleń wysoką i niską, pełniącą funkcje izolacyjne i ozdobne.

Zmiana projektantów w trakcie realizacji inwestycji, trudne warunki geologiczne i wprowadzone przez Inwestora w trakcie realizacji zmiany funkcjonalne i architektoniczne spowodowały dość poważne odstępstwa od projektu Studia 51.
Wyniesienie obiektu mocno powyżej zakładanego poziomu spowodowało znacznie gorsze wkomponowanie realizowanego obiektu w krajobraz i otaczającą zabudowę.
Konsekwencją wprowadzonych zmian i wejścia w życie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Cyrli były też poważne perturbacje administracyjne, które dopiero po pewnym czasie i z bólami udało się zażegnać.

przewiń
w górę